fbpx

ประวัติบริษัทฯ (Company Profile)

บริษัท เค.เอส.มาชูกิจ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของเคมีภัณฑ์มากกว่าร้อยรายการและยางสังเคราะห์คุณภาพให้กับผู้ผลิตชั้นนำทั้งใน และต่างประเทศสำหรับอุตสาหกรรมยาง สี กาว และพลาสติก ภายใต้การบริหารงานของคุณกำกร คงสวัสดิ์วรกุล ประธานกรรมการผู้คร่ำหวอดกับธุรกิจเคมีภัณฑ์ยางมาตลอดชีวิตของการทำงาน

บริษัท เค.เอส.มาชูกิจ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2537 ด้วยทุนจดทะเบียนที่ 5 ล้านบาท ต่อมาบริษัทฯ เจริญเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดภายใต้การบริหารของผู้บริหารรุ่นใหม่ จึงสามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนได้ถึง 50 ล้านบาทจวบจนปัจจุบัน

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ พร้อมรองรับการเจริญเติบโต และตอบสนองความต้องการของลูกค้า ผนวกกับรายการสินค้าที่มีความหลากหลายมากขึ้นบริษัทฯ จึงได้ย้ายไปสำนักงานแห่งใหม่ที่มีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้น ณ เลขที่ 123/1 หมู่12 ถ.พุทธสาคร ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ซึ่งเป็นโฮมออฟฟิศทันสมัย 3 ชั้นบนพื้นที่ส่วนตัวขนาด 5 ไร่ พร้อมพื้นที่ใช้สอยราว 2,000 ตารางเมตร และคลังสินค้าขนาดใหญ่กว่า 1,500 ตารางเมตร

ต่อมาธุรกิจถูกถ่ายทอดมายังผู้บริหารรุ่นต่อมา คือ คุณอนุวิชษ์ เตชะทวีกิจกุล และคุณธมลวรรณ เตชะทวีกิจกุล ซึ่งได้สืบทอดตามเจตนารมณ์เดิมของคุณกำกร คงสวัสดิ์วรกุล คือ บริการลูกค้าด้วยใจ ซื่อสัตย์ และเป็นธรรม พร้อมด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และทันสมัย ทำให้บริษัทฯ มีอัตราการเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดด พร้อมที่จะก้าวสู่การเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการจัดจำหน่ายวัตถุดิบยางสังเคราะห์และเคมีภัณฑ์อย่างยั่งยืนในอนาคต

บริษัทฯ ได้นำมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 มาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานด้านต่างๆ ให้เป็นไปโดยสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และบริบทขององค์กร มีการวิเคราะห์กิจกรรมและกระบวนการต่างๆ ของ
บริษัทฯ ให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และทุกกระบวนการ มีระบบการตรวจสอบ ตรวจติดตามคุณภาพ การปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน พร้อมทั้งประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

จากประสบการณ์ที่สะสมมานานกว่าสองทศวรรษ ทำให้บริษัทฯ มีความเชื่อมั่น และแน่ใจในความ สามารถที่จะบริการลูกค้าของเราที่มีอยู่มากกว่า 500 ราย ให้ได้รับการบริการอย่างต่อเนื่องและมั่นคงอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะบริษัทฯ มีพนักงานประจำ 40 คนที่มีความพร้อมในแต่ละแผนก ทั้งในด้านการสรรหาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า และการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าตรงตามกำหนด เพื่อให้เกิดความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันบริษัทฯ กำลังดำเนินการก่อสร้างอาคารคลังเก็บสินค้าเพิ่มเติมอีก 1 อาคารขนาด 1,200 ตารางเมตร คาดว่าน่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ที่จะมีสินค้าจำหน่ายให้กับลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้นต่อไป

error:
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux