fbpx

สารตัวเร่ง ZMBT (MZ)

สารตัวเร่ง ZMBT (MZ)

    

ACCELERATOR ZMBT (MZ)

 

โครงสร้างสารตัวเร่ง ZMBT (MZ)                                   

ชื่อทางเคมี    

: Zinc 2-mercapto benzothiazole 

 สูตรโมเลกุล

 : C14H8N2S4Zn

 น้ำหนักโมเลกุล

 : 397.85

 CAS NO.

 : 155-04-4

คุณสมบัติ

สารตัวเร่ง ZMBT (MZ) มีลักษณะเป็นผงสีขาว-เหลือง ไม่เป็นพิษ

สารตัวเร่ง ZMBT (MZ) มีอุณหภูมิที่สลายตัวได้คือ 300 องศาเซลเซียส

สารตัวเร่ง ZMBT (MZ) ละลายได้ในคลอโรฟอร์ม, อะซิโตน

• สารตัวเร่ง ZMBT (MZ) ละลายได้บางส่วนในเบนซีน, เอลทานอล,

คาร์บอนเตตระคลอไรด์ (CCl4)

• สารตัวเร่ง ZMBT (MZ) ไม่ละลายในแก๊สโซลีน, น้ำ และเอทิลอะซิเตต

• สารตัวเร่ง ZMBT (MZ) จะสลายตัวเมื่อทำปฏิกิริยากับกรด-เบสแก่

การประยุกต์ใช้

สารตัวเร่ง ZMBT (MZ) ใช้กับยางธรรมชาติ (NR) และยางสังเคราะห์ประเภท IR, SBR, NBR

และ EPDM รวมทั้ง Latex เป็นเคมีที่ใช้เป็นสารตัวเร่งประเภทตัวรอง คู่กับ PZ และ EZ

มีคุณสมบัติเหมือนกับ MBT เมื่อใช้กับยางแห้ง ช่วยในการลดการ Scorch ของยาง

จึงช่วยเพิ่มความปลอดภัยในกระบวนการผลิต เหมาะสำหรับการทำขึ้นรูปชิ้นงานในแม่พิมพ์

สารตัวเร่งนี้ เมื่อใช้คู่กับ Zinc oxide และ Stearic acid จะช่วยในการเร่งการกระตุ้น (activators)

ในกระบวนการผลิต สามารถละลายได้เร็วในยาง

ช่วยในการรักษาสภาพของสีให้ไม่ตก (non-staining) ในสินค้า

เหมาะสำหรับใช้ในการผลิตสินค้าประเภท Latex, Foam และถุงมือ

การจัดเก็บ: ควรเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี หลีกเลี่ยงไม่ให้ผลิตภัณฑ์

สัมผัสกับแสงแดดโดยตรง เวลาการเก็บรักษามีอายุ 24 เดือน

error:
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux