fbpx

Day: February 19, 2021

ACCELERATOR ZBEC (ZTC)

สารตัวเร่ง ZBEC (ZTC)         ACCELERATOR ZBEC (ZTC)       โครงสร้างสารตัวเร่ง ZBEC (ZTC) ชื่อทางเคมี : Zinc dibenzyl dithiocarbamate สูตรโมเลกุล : C30H28N2S4Zn น้ำหนักโมเลกุล : 610.17 CAS NO. : 14726-36-4 คุณสมบัติ • สารตัวเร่ง ZBEC (ZTC) มีลักษณะเป็นผงสีขาว • สารตัวเร่ง ZBEC (ZTC) ละลายได้ในคลอโรฟอร์ม, เบนซีน และ แอลกอฮอล์ • สารตัวเร่ง ZBEC (ZTC) ไม่ละลายในน้ำ การประยุกต์ใช้ สารตัวเร่ง ZBEC (ZTC) เป็นสารตัวเร่งประเภทรอง ที่ช่วยทำให้กระบวนการผลิต มีความปลอดภัย […]

Read more
error:
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux