ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศล

บริษัท เค.เอส.มาชูกิจ จำกัด ได้เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศล ถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง 

เลือกภาษา/Choose Languages