กิจกรรมงานเลี้ยงประจำปี

อีกหนึ่งสวัสดิการที่บริษัท เค.เอส. มาชูกิจ จำกัดจัดให้กับพนักงานทุกๆปี 

เลือกภาษา/Choose Languages