กิจกรรมบริจาคสิ่งของ

บริษัท เค.เอส. มาชูกิจ จำกัดได้จัดกิจกรรมบริจาคสิ่งของ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านมูเซอหลังเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

เลือกภาษา/Choose Languages