โทรศัพท์ : 034-875-028 

 มือถือ : 092-256-1071 ถึง  4                             

โทรสาร : 034-875-029

 อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                
 แผนก อีเมล์ หมายเลขภายใน
บัญชี/การเงิน This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ต่อ 300
คลังสินค้า This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ต่อ 401
ฝ่ายขาย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ต่อ 200
ฝ่ายต่างประเทศ
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 ต่อ 210 

 GPS : 13.66666,100.31166

เลือกภาษา/Choose Languages