เทอร์โมพลาสติกโพลียูรีเทน(ทีพียู) Thermoplastic polyurethane (tpu)

เทอร์โมพลาสติกโพลียูรีเทน(ทีพียู) 

 
   

THERMOPLASTIC

   

POLYURETHANE (TPU)

คุณสมบัติเด่น TPU 

(เทอร์โมพลาสติกโพลียูรีเทน)

  • ความทนต่อการฉีกขาดและการขัดสีสูง

  • ความทนต่อน้ำ ตัวทําละลาย

  • ทนความร้อนได้ –50 ถึง 220 องศาเซลเซียส

 

TPU (เทอร์โมพลาสติกโพลียูรีเทน)

ย่อมาจากเทอร์โมพลาสติกพอลียูรีเทน(thermoplastic polyurethane) และเป็นอีลาสโตเมอร์ที่มีคุณสมบัติ

พิเศษเฉพาะตัวที่ให้ทั้งประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นในการแปรรูป TPU เป็นโพลีเมอร์ที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้

งานในตลาดที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นรองเท้า, สายไฟและสายเคเบิล, ฟิล์มและแผ่นงาน, การคอมพาวด์, กาวและชิ้น

ส่วนขึ้นรูปพิเศษ

TPU เป็นพลาสติกชนิดพิเศษที่สามารถเชื่อมช่องว่างระหว่างยางและพลาสติกเข้าด้วยกัน กุญแจสำคัญในความ

สามารถของ TPU คือความแข็งที่สามารถปรับแต่งได้ นอกจากนี้ TPU ยังมีคุณสมบัติคล้ายยางหรือแข็งพอ ๆ กับ

พลาสติกแข็ง รูปลักษณ์ของ TPU นั้นใช้งานได้หลากหลาย สามารถใช้ในงานที่ไม่มีสีหรือมีสีได้ และให้ผิวที่เรียบเนียนใน

การสัมผัสหรือให้การยึดเกาะที่ดี

โครงสร้าง TPU (เทอร์โมพลาสติกโพลียูรีเทน)

TPU เป็นโคพอลิเมอร์บล็อกที่ประกอบด้วยลำดับของส่วนแข็งและส่วนอ่อนสลับกัน ความสามารถในการปรับตัว

เกิดจากการที่มีทั้งส่วนแข็งและส่วนอ่อนเหล่านี้อยู่ในโครงสร้างทางเคมี สัดส่วนของส่วนแข็งและส่วนอ่อนสามารถปรับ

เปลี่ยนเพื่อสร้างความแข็งได้หลากหลาย อัตราส่วนที่มากขึ้นของส่วนที่แข็งและอ่อนจะส่งผลให้ TPU มีความแข็งมากขึ้น

ส่วนที่แข็งคือไอโซไซยาเนตและสามารถจำแนกได้ว่าเป็นอะลิฟาติกหรืออะโรมาติกขึ้นอยู่กับชนิดของไอโซไซยาเนต ส่วน

ที่อ่อนนุ่มทำจากโพลิออลที่ทำปฏิกิริยา นอกจากอัตราส่วนของส่วนที่แข็งและอ่อนในเกรด TPU ที่กำหนดแล้วประเภทของ

ไอโซไซยาเนตและโพลีออลยังมีผลต่อคุณสมบัติของ TPU ที่ได้อีกด้วย

การประยุกต์ใช้

ทําพื้นรองเท้า หรือทดแทนชิ้นส่วนยางชนิดอื่นที่ไม่ทนทานต่อการเสียดสี, สายไฟและสายเคเบิล, การคอมพาวด์, กาว

และชิ้นส่วนขึ้นรูปพิเศษ, นอกจากนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอื่น เช่น อุปกรณ์การแพทย์ ชิ้นส่วนยานยนต์

เป็นต้น

Tagged ,
error:
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux