ยางสังเคราะห์คืออะไร??(Synthetic rubber)

ยางสังเคราะห์

คืออะไร?? 

(SYNTHETIC

 RUBBER)

   

ยางสังเคราะห์ [Synthetic rubber] คือ ยางที่ได้จากการสังเคราะห์ทางเคมี

มีสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ คือ ความยืดหยุ่น [Elasticity] เมื่อให้แรงดึงหรือ

กดยาง ยางจะยืดหรือ ยุบได้และสามารถกลับสู่สภาพเดิมได้เมื่อปล่อยให้

ยางเป็นอิสระ ทางอุตสาหกรรมยางจึงเรียกยางว่า อิลาสโตเมอร์

[Elastomer]

     

ยางสังเคราะห์ (Synthetic rubber) ถูกสร้างขึ้นมา

แทนยางธรรมชาติเนื่องจากยางธรรมชาติไม่ทนโอโซน

ความร้อน แสงแดด น้ำมันและสารเคมี ซึ่งสามารถ

แบ่งออกได้หลายชนิด ตามมอนอเมอร์ของยางที่ทำ

ปฏิกิริยากัน เช่น ยาง CR, ยาง NBR, ยาง BR,

ยาง SBR เป็นต้น

     
       
       

ยางสังเคราะห์ (Synthetic rubber) แต่ละชนิดก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน

ไป ยกตัวอย่างเช่น ยาง CR มีคุณสมบัติเด่นทางด้านเชิงกล ยาง NBR หรือ

ยางไนไตรล์มีคุณสมบัติเด่นทางด้านความทนทานต่อน้ำมันต่างๆ เป็นต้น

Tagged ,
error:
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux