ยางบิวทิล (ยางบิวไทล์) BUTYL RUBBER (ยาง IIR)

ยางบิวทิล (ยางบิวไทล์)

Butyl RUBBER (IIR)

คุณสมบัติของยางบิวทิล

(ยางบิวไทล์)

  • ความยืดหยุ่น (Elasticity) ค่อนข้างต่ำ

  • ความทนทานต่อแรงดึง(Tensile Strength) ค่อนข้างสูง

  • ความต้านทานต่อการขัดถู (Abrasion Resistance) ค่อนข้างสูงเมื่อ Crosslink แล้ว

  • ทนต่อสภาพอากาศ ความร้อน ไอน้ำ โอโซน ออกซิเจนได้ดี

  • ความสารถในการทนน้ำมันและ สารเคมี
    (Oil & Chemical
    Resistance) ดีมาก

  • การซึมผ่านของก๊าซ (GasPermeability) ต่ำมาก

โครงสร้างของยางบิวทิล (ยางบิวไทล์)

ยางบิวทิล (ยางบิวไทล์) เป็นพอลิเมอร์ร่วมระหว่างไอโซบิวทิลีนกับไอโซพรีน (ประมาณ 2%) เป็นยางชนิด

เดียวที่สมบัติการซึมผ่านของก๊าซต่ำ จึงใช้เก็บกักก๊าซ นอกจากนี้ยังทนความร้อน (ประมาณ 120 °C) ออกซิเจน

โอโซน กรด ด่าง ได้ดี มีสมบัติเชิงกลต่ำ แต่ระบายพลังงานได้ดี (ดูดซับพลังงาน) เกิดการวัลคาไนซ์ด้วยกำมะถันได้

ช้า จึงได้มีการพัฒนาเป็นยางคลอโรบิวทิล (ใส่คลอรีน 1-1.3%) และโบรโมบิวทิล (ใส่โบรมีน ประมาณ 2%) เพื่อเพิ่ม

อัตราการวัลคาไนซ์ให้เร็วขึ้นและสมบัติดีขึ้นด้วย

สินค้าที่ผลิตจากยางบิวทิล (ยางบิวไทล์)

 ใช้ในผลิตภัณฑ์ที่ต้องการอัตราการซึมผ่านของก๊าซที่ต่ำและมีความทนทานต่อสภาพอากาศได้ดี ซึ่งทำให้ยางบิวไทล์

 เหมาะสมในการผลิตยางในรถยนต์ ถุงยางลมสำหรับอบล้อให้คงรูป จุกขวดยา ปลอกหุ้มสายไฟหรือสายเคเบิ้ล เป็นต้น

Tagged , ,
error:
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux