สารตัวเร่งเอ็มบีที (เอ็ม)

สารตัวเร่งเอ็มบีที (เอ็ม)

accelerator MBT (M)

 

โครงสร้างของสารตัวเร่ง MBT

ชื่อทางเคมี : 2-Mercaptobenzothiazole

สูตรโมเลกุล :         C7H5NS2

น้ำหนักโมเลกุล :           167.26

CAS NO :               149-30-4

  • สารตัวเร่ง MBT (M) อาจเรียกว่ายาสุก MBT(M) หรือ accelerator MBT มีลักษณะเป็นเม็ดสีเหลือง มีกลิ่นเล็กน้อย
  • สารตัวเร่ง MBT (M) มีความหนาแน่นเท่ากับ 1.42-1.52 g/cm3
  • สารตัวเร่ง MBT (M) สามารถละลายได้ในเอทิลอะซิเตต, เอทานอล, สารละลายของ NaOH (โซเดียมไฮดรอกไซด์)
    และ Na2C03 (โซเดียมคาร์บอเนต)
  • สารตัวเร่ง MBT (M) ไม่สามารถละลายในเบนซีน, น้ำและก๊าซโซลีน

การใช้ประโยชน์
               

ปัจจุบันสารตัวเร่ง MBT (M) เป็นสารตัวเร่งที่ใช้กับกรดและเป็นสารตัวเร่งขั้นต้น

ในระดับปานกลาง-เร็ว เป็นตัวเร่งที่มีคุณสมบัติดีเยี่ยม เมื่อใช้ทั้งแบบเดี่ยวและใช้ร่วมกับสารตัวเร่งพื้นฐานอื่นๆ

ส่วนใหญ่ใช้ในการผลิตยางล้อรถ, ท่อยาง, พื้นรองเท้า, สายพานยางและท่อ ฯลฯ

 

Tagged , , , ,
error:
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux